Това, което ти предлагам, драги приятелю, не е мое дело. То е просто един синтез от различен тип познания и стратегии, които са помагали на алкохолици и се използват при възстановяването от алкохолизма в различни програми. На първо място е моят личен опит на човек и психотерапевт, някои от близките на когото са били алкохолици и който сам е работил в контекста на различни програми с алкохолици. Приеми, че сам съм бил застрашен в определен период на живота бохемското ми пиене да се превърне в патология и се е налагало да да разбера в какво се състои злото.
        На второ място е опитът на различни психотерапевтични школи или групи за самопомощ – неорайхианска, когнитивно-поведенческа, рационално  емотивна психотерапия, „Рационално Възстановяване”,  тук-там  и "Анонимни Алкохолици”.
        Съзнателно не ти предлагам програма, разграфена във времето по дни или седмици. Общата слабост на всички програми е в тяхното унифициране - това, което при един работи, при друг не сработва.  Опитай се ти сам да изградиш подобен процес от предложенията ми по най-практичния за тебе начин. Редът, по който протича възстановяването е нещо много субективно, той има отношение към личния ти живот и задълженията ти, към възможността да ситуираш себе си във времето. Повтарям: това са общи насоки, достатъчно твърди и достатъчно гъвкави, за да можеш да ги приспособиш към себе си и собствената си индивидуалност. От тях би могъл да изградиш подходяща структура.
   
<<ПРЕДИШНА
СЛЕДВАЩА >>