Споменавам в книгата си, че съм специализирал неорайхианска психотерапия, имам и завършен краткосрочен курс по когнитивно-поведенческа психотерапия за работа със зависими, познавам добре работата на различен тип групи за самопомощ, провеждал съм и сесии по холотропна психотерапия със зависими.... Тук съм подбрал като практични съвети, предписания и философия онова, което считам, че е най-подходящо за един интелигентен обитател на двадесет и първи век, разполагащ със свободата и възможността да намери липващите брънки от познанието и да изгради най-подходяща за самия себе си стратегия за справяне с проблема.
      Не ти препоръчвам да се доверяваш на хора, които твърдят, че има само една успешна програма и само един метод за справяне с алкохолизма и които те сугестират с това. Не ти препоръчвам да се доверяваш на хора и програми, които няма да зачитат собствената ти автономност или които ще се опитат да преобърнат наопаки цялата ти житейска философия с твърдението, че само това ще ти помогне да се избавиш от алкохолизма си. Освен, разбира се, ако сам нямаш вътрешна потребност  от цялостна промяна.
       Но преди да направиш крачката, мисли! Просто мисли. Кой и защо ти предлага доводите си. Нищо повече.
   
<<ПРЕДИШНА
СЛЕДВАЩА >>