Т Р Е Н И Н Г

за развиване на комуникативни умения

Водещ: Петър Василев

 

Специалист по неорайхианска психотерапия към Westdeutsce Akademie, Mulheim

Магистър по психология

 

Програма на тренинга

 

1/ Вербално и невербално общуване. Езикът на думите и езикът на  тялото. Знаковост на думите.  Символиката в езика на тялото.

2/ Да бъдеш или да изглеждаш.  Ролите и социалния статус, който търсим. Личност и характер. 

3/ Принадлежност и утвърждаване. “Ти си част от нас!”. “Ти си много важен за мен!”. 

4/ Отхвърляне и дисквалификация. “Престани, че ме дразниш!”.  “Не ме интересува филма!”. Какво означават двете неща? 

5/ Горе и долу. Власт и подчинение. “Ще ти дам моето камионче, но ще бъдем приятели, нали?...” Модели на властовите позиции. Власт чрез подчинение. Необходимото подчинение.

6/ Биоикономично и социоикономично поведение. Кога е важно да се харесваме и какво ни струва това? “Не те харесвам, но ти се усмихвам, защото ме е страх!... Или защото завися от тебе!...”.  Кога е необходимо това и необходимо ли е?

7/ Ролите и социалния статус. Персоната, т.е.  маската. Спонтанност и импулсивност. “Да си позволя ли да те прегърна?”. “Колко струва усмивката  ми?”. Интонацията и дрехите.

8/ Емпатията и феноменът “теле”.  Умеем ли да усещаме другия. За какво говорят разстоянията   между нас? А начина, по който стоим един спрямо друг?  

 9/ Проективни тестове BBCT, свързани с поведенческите модели и характерите на участниците, както и с индивидуалните им умения или неумения да комуникират по определен начин.

 

Необходими   са  няколко думи и за формите на психотерапия, чиито достижения, отнасящи се към  про-блемите на общуването, ще бъдат основа за работата ни.

     

В предложения психотренинг ще използваме елементи от така наречената “гещалт-терапия” на Фредерик Пърлс, която у нас е почти непозната. При необходимост ще разиграваме и ситуации от психодрамата на Джейкъб Морено. В голяма степен ще бъдат застъпени схващанията на Вилхелм Райх за сложния начин,  по който комуникират психика и тяло. Как общува със света човек със задоволени потребности и как човек, поставил на върха на ценностната си пирамида амбиции, стремеж към власт или очертал  твърда граница между живота на интелекта и чувствата си. Ще ни послужи и модерната теория за биоенергетичен обмен при общуването,  разработена и изпитана от психиатъра Александър Лоуен в САЩ.

 

Освен всичко друго ще се възползваме и от достиженията на модерната неорайхианска психотерапия в Европа, чийто създател е проф. Валдо Бернаскони. В работата си В. Бернаскони обръща огромно внимание на взаимовръзката организъм-характер-личност-среда. Без да се имат предвид  закономерностите  на тези връзки, не бихме могли да се адаптираме успешно към житейските реалности. В тоя смисъл: проблемите с адаптацията са най-често и проблеми с комуникацията.

 

 

Цел на тренинга:

 

-  Изучаване в игрови ситуации на основните печеливши модели на комуникиране. Подходът е неорайхиански и се набляга не само на вербалната  комуникация, но и на комуникацията с тяло. 

- Осъзнаване на индивидуалните проблеми на участниците  в общуването – в разговори, чрез тестове, в игрови ситуации.

- Коригиране и развиване на индивидуалните умения на участниците да общуват.

 

Време за провеждане: 16 – 18 часа

Групова работа: 2 пъти седмично, по 90 минути