Написано от мен

                                                                             

   

"Прахът, който пазим"
София, 1996, издателство "П.Яворов
"

" Кръпки по паметта",историографски инвенции

"Поема на здрача", очерк

"Вилхелм Райх -   рицар на нежността и шаман на дъжда" , статия

"Паяжината на релационния терен", статия

"Да спечелим света!". Неорайхиански тренинг за развиване на комуникативни умения

"Оралният характер. Алкохолизмът и зависимостите според
неорайхианската психоаналитична теория"
, статия

"Противоречивата роля на "Анонимни Алкохолици"  в търсенето на терапевтични подходи при лечението на алкохолизма"
(История, митология, спекулации и факти )
, статия

"Моделът "Минесота", статия

"Рационално-емотивна терапия на Албърт Елис", статия

"Щастливият хуманист Джек Тримпи и групите му за рационано възстановяване", статия

"Underground пътепис", статия

"Холотропната психотерапия при лечението на алкохолизма" , доклад

"Входът на заешката дупка. Холотропният сеанс (пневмокатарзис) – една от магиите на психотерапията", статия

 

 

 

 

         Back